Kipləşdirici lent KNAUF-Dichtungsband

Təsviri

Özüyapışan mikroməsaməli polimer əsaslı lent.


Tətbiqi

Üzlük və arakəsmə karkaslarının metal profillərinin daşıyıcı inşaat konstruksiyalarla təmas yerlərində bir-birinə sıx birləşməsi, eləcə də, tələb olunan səs izolyasiyasının təmin edilməsi üçün tətbiq edilir.


Üstünlükləri

Üzlük və arakəsmələrin quraşdırılması zamanı hazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyalarına əməl olunmasını təmin edir.


Texniki xüsusiyyətləri

Göstəricilər - Qiymətlər

Eni,mm - 30 50 70 95

Qalınlığı, mm - 3,2

Qablaşdırma, qutu - 24 rulon, 12 rulon, 6 rulon

Çatdırılma - rulon, 30m