AQUAPANEL dələn başlıqlı şurup SB

Təsviri

Şuruplar gizli formada frezer başlıq, xaçşəkilli şlis və korroziyaəleyhinə örtüyə malikdir.


Tətbiqi

AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya qalınlığı 0,7-dən 2,0 mm-dək olan polad karkasa bərkidilməsi üçün tətbiq edilir.
SB 25 şuruplarıplitələrin birinci qatının polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.
SB 39 şuruplarıplitələrin birinci və ikinci qatının polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.


 

Üstünlükləri

  • Yüksək korroziya davamlılığına malikdir.
  • AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya poladkarkaslara bərkidilməsi prosesindəhazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.