AQUAPANEL iti başlıqlı şurup SN

Təsviri

Şuruplar gizli formada frezer başlıq, xaçşəkilli şlis və korroziyaəleyhinə örtüyə malikdir.


Tətbiqi
AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya qalınlığı 0,7 mm-dən çox olmayan polad karkasa bərkidilməsi üçün tətbiq edilir.
SN 25 şurupları plitələrin birinci qatının polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.
SN39 şuruplarıplitələrin birinci və ikinci qatının ağac və ya polad karkasa bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.


Üstünlükləri

  • Yüksək korroziyaya davamlılığa malikdir.
  • AKVAPANEL Daxili plitələrin ağac və ya poladkarkasa bərkidilməsi prosesindəhazır səthin yüksək keyfiyyətini və KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.