Özüyivaçan deşən şurup LN

Təsviri

Özüyivaçan deşən şurup


Tətbiqi

Metal profillərin və ya lövhəşəkilli detalların (qalınlığı 0,7 mm-dək) bir-birinə bərkidilməsinə xidmət edir.


Üstünlükləri

  • Əvvəlcədən deşilmə tələb etmir.
  • Metal profillərin və ya lövhəşəkilli detalların bir-birinə bərkidilməsi prosesində KNAUF texnologiyasına riayət olunmasını təmin edir.