Fugen

Təsviri

Polimer əlavəli gips əsaslı quru suvaq qarışığıdır. 

Gips əsaslı quru qarışıqlar ağdan-boza və hətta çəhrayıyadək müxtəlif rənglərdə ola bilərlər. Bu, gips daşında təbii aşqarların mövcudluğu ilə əlaqədardır. 

Qarışığın rəngi onun xüsusiyyətlərinə qətiyyən təsir etmir. 


Tətbiqi

Nəzərdə tutulub:

 • Nazikləşdirilmiş və yarımdairəvi nazikləşdirilmiş haşiyələri olan KNAUF gipskarton lövhələrinin (GKL) oynaqlarının tikiş lentinin istifadəsi ilə doldurulması;
 • KNAUF gipskarton lövhələrindəki (GKL) çatların və digər mümkün zərərlərin doldurulması;
 • Yastı beton və suvaqlanmış səthlərinin nazik qatlı üzlük suvaqlanması üçün;
 • Yığma beton elementlərin oynaqların doldurulması üçün;
 • Knauf lövhələrin və kombinasiya olunmuş panellərin hamar səthlərə yapışdırılması üçün;
 • Gips elementlərinin yapışdırılması və üzlük suvaqlanması üçün;
 • Daxili işləri üçün.

Üstünlükləri

 • KNAUF-Fugen gips suvağı KNAUF gipsokarton lövhələrinin (GKL) oynaqlarının doldurulması üçün xüsusi olaraq hazırlanıb.
 • Çatlamır və sıxlaşmalara yol vermir.
 • Material ekoloji təmiz olan təbii mineraldan (gips) hazırlanmışdır və insan sağlamlığı üçün zərərli maddələrə malik deyil.

Texniki xüsusiyyətləri

Göstəriciləri

Qiymətləri

Bir qatın qalınlığı

 

 • minimal

1 mm

 • maksimal

3 mm

Xərclər

 

GKL-in oynaqlarının doldurulmasında

0,25 kq

Fasiləsiz suvaqlanma zamanı, hər 1 mm

0,8 kq

Fraksiyanın maksimal ölçüsü

0,15 mm-ə qədər

Sərtlik

 

 • sıxılmada

3,0 MPa

 • əyilmədə

1,5 MPa

Qablaşdırılma

Kağız kisə 25; 10 və 5 kq

Saxlama müddəti

zədələnməmiş bağlamada 6 ay