Rotband

Təsviri

Yüksək adgeziyanı təmin edən polimer əlavəli gops əsaslı universal quru suvaq qarışığıdır. 
Gips əsaslı quru qarışıqlar ağdan-boza və hətta çəhrayıyadək müxtəlif rənglərdə ola bilərlər. Bu, gips daşında təbii aşqarların mövcudluğu ilə əlaqədardır. 
Qarışığın rəngi onun xüsusiyyətlərinə qətiyyən təsir etmir. 

 

 

Tətbiqi

 • Adi sərt özüllü, misal üçün, beton, kərpic, sement suvağı tavan və divarların, eləcə də penopolistrol səthlərin yüksək keyfiyyətlə suvaqlanması üçün nəzərdə tutulur.
 • Hamar beton tavan və divar səthləri üçün xüsusilə tövsiyə edilir.
 • Normal rütubətli məkanların bəzək-tamamlanmasında, eləcə də, mətbəx və hamam otaqlarında istifadə etmək olar.

 •  

  Üstünlükləri

   

 • KNAUF-Rotband gips suvağı əlavə məcunlanmaya ehtiyacı olmayan hamar səth alınmasını təmin edir.
 • Hətta qalın qat kimi vurulduqda da çatlamır.
 • KNAUF-Rotband gips suvağına çəkilən məsrəf ənənəvi sement-qum suvaq qarışıqlarına çəkilən xərcə nisbətən 2 dəfə azdır.
 • Bir nametə əvvəlcədən çiləmədən 50 mm-dək qalınlığı olan suvaq qatı çəkilə bilər. Zərurət olduqda iki dəfəyə daha qalın qatların çəkilməsi mümkündür.
 • Materialın universallığı – eyni vaxtda suvaqlama, dekorativ elementlərin hazırlanması, təmir və bərpa işləri.
 • Yüksək susaxlama qabiliyyəti – məhlul qarışığı hətta məsaməli, nəmi yaxşı hopduran səthlərdə və yüksək temperatur zamanı da qatlara ayrılır və tam susuzlaşmır.
 • Otaqdakı rütubət rejimini nizamlayır – "nəfəs alaraq” otaqda əlverişli mikroiqlim yaradır.
 • Material ekoloji təmiz təbii mineraldan (gipsdən) hazırlanır və tərkibində insanların sağlamlığı üçün zərərli maddələr yoxdur.

 •  

  Texniki xüsusiyyətləri

   

  Güstəriciləri Qiymətləri
  Bir qatın qalınlığı  
  • minimal
  5 mm
  • maksimal
  50 mm
  Qatın qalınlığı 10 mm oduqda sər norması ~8,5 kq/ m2
  Quruma müddəti ~ 7 sutka
  Fraksiyanın maksimal ölçüsü 1,2 mm-ə qədər
  Sərtlik  
  • sıxılmada
  + 2,5 MPa
  • əyilmədə
  + 1,0 MPa
  Bərkimiş halda sıxlıq ~950 kq/m3
  Qablaşdırılma Kağız kisə 30; 10 və 5  kq
  Saxlama müddəti zədələnməmiş bağlamada 6 ay