Birsəviyyəli birləşdirici 60/27

Təsviri

Birsəviyyəli birləşdirici 60/27. Qabarit ölçüləri 148x56x20 mm, qalınlığı 1 mm təşkil edi. Hər bağlamada 50 ədəd olmaqla qablaşdırılır. 


Tətbiqi

T 113 asma tavan karkasında daşıyıcı kəsilmiş profilinin əsas profillərə bərkidilməsi üçün nəzərdə tutulub.

TC 60/27 profili ilə tətbiq edilir.