Tavan KNAUF-metal profili (TC)
Təsviri
Tavan metal KNAUF–profil (TC) TŞ 1121-004-04001508-2003 texniki şərtinə uyğun olaraq soyuq yayma üsülü ilə müasir profiləymə dəzgahında yerinə yetirilən nazik polad lent şəklində uzunölçülü element olaraq hazırlanır.

Tətbiqi
C–şəkilli tavan metal KNAUF-profil asma tavan karkaslarının və divar üzlüklərinin formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. KNAUF–lövhə (GKL, GKLN, GKLNO) və Knauf–superlövhə əsaslı asma tavanların, üzlüklərin və digər konstruksiyaların karkaslarının qurulmasında istifadə olunur. 

Tətbiq prosesi

Adətən eyni tip-ölçülü istiqamətləndirici tavan profilləri ilə birgə istifadə edilir

Tövsiyələr

TC profilinin daşıyıcı özülə bərkidilməsi xüsusi asqıların köməyi ilə həyata keçirilir ki, bunların da arasında əsasları birbaşa asqı və yaylı asqıdır. 

Üstünlükləri
 • Profilin rəf və divarlarının hərəsinin üç bükükləri var ki, bunlar da ona əlavə sərtlik gətirir.
 • Profilin geniş (60 mm) divarı gipskarton lövhələrin bərkidilməsi üçün əlverişli özül təşkil edir.
 • Asma tavan komplektinə daxil xüsusi birləşdiricilərdən istifadə etməklə TC metal KNAUF-profil tələb olunan konstruksiya karkasının quraşdırılmasını minimal zaman itkisi ilə həyata keçirməyə imkan verir.
 •  
  Texniki xüsusiyyətləri
  Göstəricilər Qiymətlər
  Ölçüləri, mm 60x27
  Uzunluq, mm 3000
  Qablaşdırılma Bağlama, 36 m