İstiqamətləndirici KNAUF- tavan metal profili (TU)
Təsviri
İstiqamətləndirici tavan metal KNAUF–profil (TU) TŞ 1121-004-04001508-2003 texniki şərtinə uyğun olaraq soyuq yayma üsülü ilə müasir profiləymə dəzgahında yerinə yetirilən nazik polad lent şəklində uzunölçülü element olaraq hazırlanır.

Tətbiqi
T113 asma tavan, həmçinin D 623 üzlük karkaslarının quraşdırılması zamanı TC 60/27 profilləri üçün istiqamətləndirici element rolunu oynayır. 
KNAUF–lövhə (GKL, GKLN, GKLNO) və Knauf–superlövhə əsaslı asma tavanların, üzllüklərin və digər konstruksiyaların karkaslarının qurulmasında istifadə olunur.

Tətbiq prosesi

Asma tavan karkasının quraşdırılması zamanı TU profili mənzilin perimetri boyunca divarlara bərkidilir.
Üzlük karkası quraşdırıldıqda isə ması halında profil döşəməyə və tavana bərkidilir.

Üstünlükləri
 • Profillərin divarlarında, onlara lazımı davamlılıq verən, uzununa büküklər hazırlanır.
 • Profilin divarında dübellərin quraşdırılması ücün nəzərdə tutulmuş və profilin daşıyıcı əsasa bərkidilməsini xeyli yüngülləşdirən 8 mm–lik dəliklər vardır.
 • KNAUF–profil bütünlüklə qalınlığı 0,6 mm-dən az olmayan yüksək keyfiyyətli poladdan hazırlanır və bununla da digər istehsalçıların profillərindən öz davamlılıq gösrətəricilərinə görə yaxşı mənada fərqlənir.
 •  
  Texniki xüsusiyyətləri
  Göstəricilər Qiymətlər
  Ölçüləri, mm 28x27
  Uzunluq, mm 3000
  Qablaşdırılma Bağlama, 72 m