AQUAPANEL Daxili
Təsviri
AKVAPANEL Daxili sement plitəsi hər iki tərəfdən şüşə torla gücləndirilmiş yüngül mineral əlavəli sementdən ibarət özəyi olan düzbucaqlı formada lövhəşəkilli materialdır. Yanları kəsilmiş, kənar haşiyəsi gücləndidirilmişdir. 

Yan kənar haşiyələri (EasyEdge) əlavə olaraq şüşə torla gücləndirilmişdir. Gücləndirici şüşə torun sayəsində AKVAPANEL sement plitəsi quru halda bir metr radiusda əyilir ki, bu da onların əyrixətli səthlərdə istifadə olunmasına imkan yaradır.
Tətbiqi

AKVAPANEL Daxili – plitə ilə üzlənmə üçün möhkəm və etibarlı özül təşkil edən nəmədavamlı materialdır. 
AKVAPANEL Daxili karkas-üzləmə konstruksiyalarında – arakəsmələrdə, divarların və arakəsmələrin üzlənməsində rütubətli və yaş istismar rejimli məkanlarda tətbiq olunur. 
AKVAPANEL Daxili aşağıdakılar üşün istifadə olunur:

 • özəl və ictimai sektorlardakı hovuzların ətrafında,
 • mətbəx hissələrində və gündəlik nəm təmizlənmənin aparıldığı yerlərdə,
 • duş kabinələrində,
 • avtomobilyuma yerlərində,
 • camaşırxanalarda,
 • qaraj və zirzəmilərdə.

 • Quraşdırma prosesinə aşagıdakı iş mərhələləri daxildir:

 • AKVAPANEL Daxili plitələrinin açılması.
 • Metal və ya ağac karkasın qurulması.
 • Plitələrin tikişlərin bağlanması üçün poliuretan AKVAPANEL yapışqanından istifadə etməklə quraşdırılması.
 • Bütün səthin AKVAPANEL Ağ məcun qarışığı ilə işlənməsi.
 • Dekorativ bəzək-tamamlanma.

 • Tövsiyələr

 • Plitələri rütubətin birbaşa düşməsindən qorumaq üçün talvarların altında saxlanması tövsiyə olunur.
 • Yaş panellər quraşdırılmadan əvvəl qurudulmalıdır.
 • Quraşdırılmadan əvvəl plitələr otağın havasına uyğunlaşdırılmalıdır. Materialın və ətraf mühitin temperaturu + 5ºC–dən aşağı olmamalıdır.
 • Dayaq profillər 600 mm–dən bir qurulmalıdır.
 • Plitələr üfüqi vəziyyətdə quraşdırılmalıdır!
 • Quraşdırılmanın rahatlığı ücün plitələrin üzərində yardımçı nişan olur. Şurupların bərkidilmə yerləri işarələnmişdir.
 • Boyamaya hazırlıq üçün bütün səthin nazik qatla suvaqlanması zəruridir. Təmiz özülə AKVAPANEL Ağ məcun qarışığından qalınlığı 4 mm-dən az olmayan yekun qat çəkilir. Təzə çəkilmiş qata rası 100 mm-dən az olmamaqla mühkəmləndirici tor batırılır.

 • AKVAPANEL Daxili sement plitəsinin quraşdırılması ilə bağlı daha ətraflı məlumat almaq üçün "Yükləmə” bölməsindəki 2301 Məlumat vərəqinə bax.

  Üstünlükləri
 • Şişmə və qopmalar olmadan yüksək nəmədavamlılıq.
 • Göbələk və kiflənməyə qarşı yüksək dözümlülük.
 • Zəhərli qarışıqların olmaması.
 • Quraşdırmanın asan və tez başa gəlməsi.
 • Əyilmə radiusu 1 metrədək olan əyrixətli səthlərin yaradılması imkanı.
 • İşlənmədə texnolojilik.
 • Səthlərin işlənməsi zamanı əmək tutumlu proseslərin istisna olunması.
 • Quru inşaat texnikası uzunmüddətli quruma prosesini istisna edir.
 • Xüsusi alətdən istifadəyə ehtiyac qalmır.
 • Quraşdırılmanın sürətlə yerinə yetirilməsi inşaat işlərinin müddətlərini və qiymətini aşağı salır.
 • Zərbəyədavamlılıq və uzunömürlülük.
 • Texniki xüsusiyyətləri
  Güstəriciləri Ölçüləri
  Eni (mm) 900/1200
  Uzunluğu (mm) 1200/2400/2800
  Qalınlığı  (mm) 12,5
  Çəkisi, kq/m² təxminən 15
  Minimum əyilmə radiusu (m) eni 900 mm olan plitə üçün 3
  Minimum əyilmə radiusu (m) eni 300 mm olan zolaqlar üçün 1
  Çəkisi 1 m² lövhə, кq/m² təxminən15
  Sıxlığı, кq/m³ təxminən 1050
  Əyilmə müqaviməti, МPа + 6,2
  İstilikkeçirmə əmsalı, Vt/m 0К 0,27
  İstilikudma əmsalı рН 12
  Elastiklik modulu  (МPа) təxminən 5000
  İstilikkeçirmə əmsalı (Vt/(m'К) 0,36
  Buxar keçiriciliyinə müqavimət 30
  Quru halından su ilə doymaya qədər uzunluğunun dəyişdirilməsi, % 0,1
  Yanma qrupu Г1
  Statik yük 1 m²-də 50 kq-a qədər