Duramit Aksesuar
Duramit Aksesuar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Təsviri
Duramit PVC Panel Kiremit, dama aid bütöv bir tam sistem təqdim edir. Profissional dam tətbiqləri üçün lazım olan üst çıxıntı, bitiş bağlama, künc, yan bitiş bağlama, L Birləşmə və Dərə işçisinə qədər bütün aksesuarlar birəbir uyğun, 5 rəngdə mövcuddur.

1 - Üst Çıxıntı
2 - Divar Birləşmə
3 - 3 Yol Çıxıntı (160 bucaqlı)
4 - 3 Yol Çıxıntı (120 bucaqlı)
5 - Saçaq Bağlama
6 - Yan Çıxıntı
7 - Üst Çıxıntı Bitiş Bağlama
8 - Yan Çıxıntı Bitiş Bağlama
9 - Dərə

Texniki xüsusiyyətləri

Üst Çıxıntı  
Divar Birleşim  
3 Yol Çıxıntı (160 derece bucaqlı)  
3 Yol Çıxıntı (120 derece bucaqlı)  
Saçaq Bağlama  
Yan Çıxıntı   
Üst Çıxıntı  Bitiş Bağlama  
Yan Çıxıntı  Bitiş Bağlama  
Dərə